Anasayfa Dentrum Akademi Kurs Ekibi Doç. Dr. Ayşin Dumani

Doç. Dr. Ayşin Dumani

Doç. Dr. Ayşin Dumani

Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Adı Soyadı :Ayşin Dumani

Doğum Tarihi :02/07/1978

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996-2001
Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Çukurova Üniversitesi 2003-2008

Doktora Tezi Başlığı:

“Periapikal Lezyonlu Dişlerde Enterococcus Faecalis ve Candida albicans’ın Bulunma Sıklığı ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Test Edilmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Tez Danışmanı:Prof. Dr. Oğuz YOLDAŞ

Akademik Ünvanlar:

Araştırma görevlisi Ç.Ü. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 2003 –2009

Yardımcı Doçent Çukurova Üniversitesi Endodonti A.B.D. 2009-2017

Doçent Çukurova Üniversitesi Endodonti A.B.D. 2017-

Yönetilen Tezler:

Diş Hekimliğinde Uzmanlık

  1. Ayfer Atav Ateş (2014-2017). “Termoplastik kor tekniğini iki farklı kanal patı ile kullanıp tedavi sonrası hassasiyet ve kök ucundan taşma miktarının değerlendirilmesi Randomize kontrollü klinik çalışma”. Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı.

  2. Cemre Sapmaz Uçan (2015-2019). ‘’Periapikal lezyonlu dişlerde irrigasyona ek olarak yapılan son yıkamanın tedavi başarısına etkisi: Randomize kontrollü çalışma’’. Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı.

  3. Nihan Nazsız (2018- ) ‘’Resiproc Eğenin Kök Kanallarında Farklı İrrigasyon Solusyonları Varlığında Kullanımı Sonrası Döngüsel Yorgunluk Direncinin Karşılaştırılması’’. Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı.

  4. Berkcan Yıldız (2019- ) ‘’Kök kanal tedavisinde son irrigasyon ajanı olarak kullanılan MTAD solüsyonunun periapikal lezyonlu dişlerde tedavi başarısına etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma’’ Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı.

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Invitro olarak E.faecalis ile enfekte olmus kanallarda Er,Cr;YSGG lazer ve Vibringe ultrasonik irrigasyon cihazıyla CaOCl2ve NAOCL kullanımının antimikrobiyal aktivitesinin karsılastırmalı degerlendirilmesi, ARASTIRMA PROJESI, Yürütücü, 04/03/2015) (ULUSAL).

2. Kalsiyum hipokloritin in vitro biyolojik özelliklerinin degerlendirilmesi, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, 05/03/2015 (ULUSAL).

3. Termoplastik kor teknigini iki farklı kanal patı ile kullanıp tedavi sonrası hassasiyet ve kök ucundan tasma miktarının degerlendirilmesi Randomize kontrollü klinik çalısma, TEZ PROJESI, Yönetici, 01/10/2015 (ULUSAL).

4. Post boşluğuna uygulanan temizleme prosedürlerinin rezin simanın penetrasyon derinliğine etkilerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yardımcı Araştırmacı, 07/08/2018-Devam ediyor (ULUSAL)

5. Kombine irrigasyon solüsyonlarının yapay olarak oluşturulmuş kök perforasyonlarında apeks bulucuya etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.05.2017-20.06.2018 (ULUSAL)

6.Antibiyotik içerikli patların tamponlayıcı solüsyonlarla kullanımının dentinin mikrosertliği üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yardımcı Araştırmacı, 04/01/2017-30/12/2017 (ULUSAL)

7. Farklı Teknolojilerle Üretilmiş Niti Döner Aletlerin Kanal İçi Sıcaklığında Döngüsel Yorgunluklarının Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.02.2019-05.04.2019 (ULUSAL)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  1. Türk Endodonti Derneği, Üye, 2013

  2. Avrupa Endodonti Derneği, Üye, 2013

  3. Asya Pasifiik Endodonti Konfederasyonu, Üye, 2017

Ödüller:

1. Original Scientific Oral presentation Prize, Avrupa Endodonti Derneği, İSPANYA, 2015

2. Araştırma Posterleri, Türk Endodonti Derneği, 2013

3. Araştırma Posterleri, Türk Endodonti Derneği, 2009

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Yoldaş H.O,Dumani A, İşçi A.Ş, Öztunç H (2004). Postoperative pain after endodontic retreatment: single- versus two-visit treatment.Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, 98(4), 483-487. Atıf Sayısı: 30 (Yayın No: 2737908)

A2.İşçi A.Ş, Yoldaş H.O,Dumani A(2006). Effects of sodium hypochlorite and chlorhexidine solutions on Resilon (synthetic polymer based root canal filling material).Journal of Endodontics, 32(10), 967-969. Atıf Sayısı: 8 (Yayın No: 2737748)

A3.Dumani A, Yoldaş H.O, Yılmaz A.Ş, Köksal F, Kayar M.B, Polat E (2007). Disinfection of artificially contaminated Resilon cones with chlorhexidine and sodium hypochlorite at different time exposures.Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, 103(3), 82-85. Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.1016 /2006.10.013 (Yayın No: 2733812)

A4.Dumani A, Yoldaş H.O, Yılmaz A.Ş, Akçimen B, Seydaoğlu G, Kipalev A, Köksal F (2012). In vitro susceptibility of e.faecalis and c.albicans isolates from apical periodontitis to common antimicrobial agents, antibiotics and antifungal medicaments.Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 4(1), 1-7., Doi: 10.4317 /jced.50593 (Yayın No: 2738641)

A5.Dumani A, Yoldaş H.O, Yılmaz A.Ş, Köksal F, Kayar M.B, Akçimen B, Seydaoğlu G (2012). Polymerase chain reaction of enterococcus faecalis and candida albicans in apical periodontitis from Turkish patients.Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 4(1), 34-39., Doi: 10.4317/jced.50669 (Yayın No: 2738548)

A6.Yılmaz A.Ş,Dumani A, Yoldaş H.O (2016). The effect of antibiotic pastes on microhardness of dentin.Dental Traumatology, 32(1), 27-31., Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.1111/edt.12193 (Yayın No: 2738258)

A7.Kipalev AS,DumaniI A,Köksal F, Yoldaş H.O, Akçimen B, Doğan M.C (2014). Detection of selected anaerobic pathogens in primary and secondary endodontic infections in a Turkish population. African Journal of Microbiology Research, 8(13), 1460-1466., Doi: 10.5897/AJMR2013.6226 (Yayın No: 2738778)

A8. Dumani A, Yılmaz A.Ş, Yoldaş H.O, Küden C (2016). Evaluation of various filling techniques in distal canals of mandibular molars instrumented with different single-file nickel-titanium systems.Nigerian Journal of Clinical Practice, Doi: 10.4103/1119-3077 (Yayın No: 2738020)

A9.Yılmaz M, Yılmaz A.Ş, Dumani A, Küden C, Yoldaş H.O (2017). Effects of seven different irrigation techniques on debris and the smear layer: A scanning electron microscopy study.Nigerian Journal of Clinical Practice(Yayın No: 2738101)

A10.Dumani A, Yılmaz A.Ş, Özbilen G, Gürbüz C.C, Yoldaş H.O. Comparative Evaluation of Push-out Bond Strength of Bulk-Fill versus Dual-Cure Resin Composites in Root Canals.Journal of Oral Health and Dental Management(Yayın No:2739479)

A11. Dumani A, Yılmaz A.Ş, Yoldaş H.O, Bek Kürklü Z.G (2016). Effect of irrigation technique for removal of triple antibiotic paste on bond strength of MTA to root dentin.Brazilian Oral Research,30(1), 1-7., Doi: 10.1590/1807-3107BOR (Yayın No: 2767843)

A12. Dumani A, Güvenmez H, Yılmaz A.Ş, Yoldaş H.O, Bek Kürklü Z.G (2016). Antibacterial Efficacy of Calcium Hypochlorite with Vibringe Sonic Irrigation System on Enterococcus faecalis: An In Vitro Study.BioMed Research International,2016(1), 1-5., Doi: 10.1155/2016/8076131 (Yayın No: 2738179)

A13. Dumani A,Tanrısever D, Sihay D, Kuzu SB, Yilmaz S, Guvenmez HK. Efficacy of calcium hypoclorite with and without Er,Cr: yttrium, scandium, gallium, garnet laser activation onEnterococcus faecalisin experimentally infected root canals.Nigerian Journal of Clinical PracticeDOI: 10.4103/njcp.njcp_457_18.

A14.Atav Ates A,Dumani A,Yoldas O, Unal I. Post-obturation pain following the use of carrier-based system with AH Plus or iRoot SP sealers: a randomized controlled clinical trial. Clin Oral Investig. 2019 Jul;23(7):3053-3061.

 

Kurs Ekibi Sayfasına Dön Kurslara Göz Atın
Sanal Doktor Görüşü