Anasayfa Dentrum Akademi Kurs Ekibi Doç. Dr. Tolga Akova

Doç. Dr. Tolga Akova

Doç. Dr. Tolga Akova

Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Adı Soyadı:Tolga Akova

Doğum Tarihi:17 Nisan 1973

Öğrenim Durumu:

Lisans

Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995

Doktora:Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi -2002

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Farklı İmplant Üstü Restoratif Materyallerin İmplant Kemik Ara Yüzeyine Dinamik Kuvvetler Altında İlettiği Streslerin İncelenmesi.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002. Danışman: Doç. Dr. Hakan UYSAL

Görevler

Arş. Gör. Dt. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.B.D. 1997-2002

Arş. Gör. Dr. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.B.D. 2002-2005

Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.B.D. 2005-2006

Askerlik Hizmeti GATA Eğitim Hastanesi HAYDARPAŞA-İSTANBUL 2006-2007

Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.B.D. 2007-2008

Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.B.D. 2008-2010

Doç. Dr. Dentrum Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği 2010-

Aktif Mesleki Faaliyetler

Yıl Pozisyon Kurum
1998- Üye Türk Protez ve İmplantoloji Derneği
2004-2005 Üye Osseointegrasyon Derneği
2004-2006 Üye International Association of Dental Research
2006- Üye ITI
2008- Fellow ITI
2008- Konuşmacı ITI
2010- Üye Türk Dişhekimleri Birliği
2010- 2016 Kordinatör ITI STUDY CLUB GAZİANTEP/TÜRKİYE
2016 P3 Alumni DENTSPLY IMPLANTS
2012-2017 Eğitmen DENTSPLY IMPLANTS TURKEY
2017- Eğitmen DYNAMIC NAVIGATION SOCIETY
2017-2018 Eğitmen NAVIDENT DYNAMIC NAVIGATION TURKEY
2017- Eğitmen STRAUMANN GROUP IMPLANTS /ZİNEDENT
2018- Eğitim Kordinatörü STRAUMANN GROUP IMPLANTS / ZİNEDENT (TURKEY / EEMEA COUNTRY- Courses for Jordan, Pakistan, Ukraine, Iraq..-

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yurdanur Şanlı., “Üç Farklı Ağız Koruyucu Malzemesinin Enerji Emilimlerinin ve Termal Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Çukurova Üniversitesi, 2007.

Ahmet Özkömür., “Ni-Cr İmplant Üst Yapı Üzerine Uygulanan Elmas Benzeri Karbon (Diamond-Like Carbon) Kaplamanın Etkilerinin İncelenmesi: Galvanik Korozyon, İyon Salınımı, Yüzey Özellikleri, Marjinal Uyum”, Çukurova Üniversitesi

Neslin Aytutuldu., “İmplant Boyun Bölgesinde Kullanılan Elmas Benzeri Karbon Kaplamanın Etkinliğinin İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi

Gözde Anıl Gürbüz., “Lazer Sinterizasyonu ile Oluşturulan Co-Cr Kronların Porselen Fırınlaması Aşamalarında Boyutsal Stabilitesinin Değerlendirilmesi ve Alaşımın Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi

Projelerde Yaptığı Görevler

Döküm post ve bir prefabrik post sisteminin aşırı harabiyet gösteren diş kökleri üzerinde oluşturduğu streslerin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi DHF2002BAP3, Yardımcı Araştırmacı, 2003.

Aşırı madde kaybı gösteren kök kanallarında değişik post sistemleri ile birlikte kullanılan farklı rezin simanların yorulma testi sonrası bağlanma dayanıklılıklarının incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DHF2003BAP1, Proje Yöneticisi, 2006.

Düşük yoğunlukta kesikli ultrason uygulamasının dental implantların osseo integrasyonuna etkileri, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DHF2004BAP2, Yardımcı Araştırmacı, 2006.

İmplant boyun bölgesinde kullanılan DLC (Diamond-Like-Carbon)kaplamanın etkinliğinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DHF2006BAP1. Proje Yöneticisi, 2009.

Ni-Cr implant üst yapı üzerine uygulanan DLC (Diamond-Like-Carbon) kaplamanın etkilerinin incelenmesi: Galvanik korozyon, iyon salınımı, yüzey özellikleri, marjinal uyum, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DHG2006D3, Proje Yöneticisi, 2008.

Osteoporözlü tavşan modelinde sistemik zoledronik asit uygulamasının titanium implant osseointegrasyonu üzerine etkisi, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DHF 2006D6, Yardımcı Araştırmacı, 2009.

İdari Görevler

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Sınıf Koordinatörlüğü Yardımcılığı 1996-1998

Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü Kürek Branşı İdareciliği 1999-2008.

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma, Muayene ve Kabul Komisyonu Uzman Üyeliği 2002-2005.

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Birimi Üyesi 2003-2004

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Ana Bilim Dalı İletişim Sorumlusu 2003-2004.

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ISO 9001- 2000 Kalite Yönetim Temsilcisi Yardımcısı 2004-2005.

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Temsilcisi 2005-2009.

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Sınıf Koordinatörlüğü 20005-2006

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 4 Sınıf Koordinatörlüğü 2007-2009

Çukurova Üniversitesi 2006-2008Bilimsel Araştırma Yönergesi Uzmanlık Grubu Üyeliği

Verdiği Lisans ve Lisans Üstü Dersler:

Lisans:

Protetik Diş Tedavisi 2. Sınıf PDT 2

Protetik Diş Tedavisi 3. Sınıf PDT 3

Protetik Diş Tedavisi 4. Sınıf PDT 4

Protetik Diş Tedavisi 5. Sınıf PDT 5 ENTEGRE KLİNİK EĞİTİMİ

Lisans Üstü:

PRO 601-602 Sabit Protezler Teorik ve Uygulamaları

PRO 603-604 Hareketli Bölümlü Protezler Teorik ve Uygulamaları

PRO 720 Uzmanlık Alan Dersi

PRO 505 Hareketli Bölümlü Protezlerde Ağız Hazırlıkları

PRO 501 Sabit Protezlerde Doku Kayıt Yöntemleri

Eserler

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Yoldas, O.,Akova, T.ve H.Uysal, “Influence of different indentation load and dwell time on Knoop microhardness tests for composite materials,”Polymer Testing,23,343- 346 (2004).

A2.Ustün, Y., Esen, E., Toroglu, MS. veT. Akova,“Multidisciplinary approach for the rehabilitation of dentoalveolar trauma,”Dental Traumatology,20,293-299 (2004).

A3.Yoldas, O.,Akova, T.ve H.Uysal, “An experimental analysis of stresses in simulated flared root canals subjected to various post core applications,”Journal of Oral Rehabilitation,32,427-32. (2005).

A4. Akova, T.,Yoldas, O., Toroglu, MS. ve H. Uysal, “Porcelain Surface Treatment by Laser For Bracket-Porcelain Bonding,”Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.,128,630- 7(2005).

A5.Erdogan, O., Esen, E., Ustün, Y., Kürkçü , M.,Akova , T.,Gönlüşen, G. ve H. Uysal, “Effect of low-intensity pulsed ultrasound on healing of mandibular fractures: an experimental study in rabbits,”J. Oral Maxillofac. Surg.,64,180-188 (2006).

A6. Akova , T.,Ozkomur, A. ve H. Uysal, “Effect of food-simulating liquids on the mechanical properties of provisional restorative materials,” Dent. Mater.,22,1130-4 (2006).

A7. Akova, T.,Aytutuldu, N. ve O. Yoldas, “The evaluation of different surface treatment methods for porcelain-composite bonding,” International Journal of Adhesion & Adhesives,27,20-25 (2007).

A8. Akova, T.,Ozkomur, A., Aytutuldu, N.ve MS. Toroglu, “The effect of food simulants on porcelain-composite bonding,” Dent. Mater.,23,1369-72 (2007).

A9. Akova, T.,Ozkomur, A., Dundar, C. ve N. Aytutuldu, “Intrapulpal heat generation during provisionalization:Effect of desensitizer and matrix type,” J. Prosthodont.,17,108-13 (2008).

A10.Üstün Y, Erdoğan Ö, Kürkçü M,Akova T,Damlar İ, “Effects of Low-Intensity Pulsed Ultrasound on Dental Implant Osseointegration” Eur J Dent, 2, 252-260 (2008).

A11. Akova T,Ucar Y, Tukay A, Balkaya MC, Brantley WA. “ Comparison of the bond strength of laser-sintered and cast base metal dental alloys to porcelain, ” Dent. Mater.,24,1400-4.(2008).

A12.Ucar Y,Akova T,Akyil MS, Brantley WA. “ Internal fit evaluation of crowns prepared using a new dental crown fabricating technique laser sintered Co-Cr crowns , ” J Prosthet Dent.,102 ,253-9.(2009).

A13.Uçar Y,Akova T, Aysan İ. Mechanical Properties of Polyamide versus different PMMA denture base materials. J Prosthodont.,2012 Feb 28. doi: 10.1111/j.1532-849X.2011.00804.x.

A14. Ozkomur A, Erbil M,Akova T. Diamondlike carbon coating as a galvanic

corrosion barrier between dental implant abutments and nickel-chromium

superstructures. Int J Oral Maxillofac Implants.;28(4):1037-47 (2013). doi:

10.11607/jomi.3091.

A15. Velioglu N,Akova T, Ozkomur A. Effects of Hard Thin-Film Coatings on

Adhesion of Early Colonizer Bacteria Over Titanium Surfaces. Implant Dent.

;25(1):114-21 (2016). doi: 10.1097/ID.0000000000000355.

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1.Üstün, Y., Esen, E.,Akova, T.ve M.S. Toroğlu, “Multidisciplinary Approach for the Rehabilitation of Dentoalveolar Trauma (Report of a Case),” 10th International Congress of Turk Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye 5 – 9 Haziran, 2002.

B2. Akova, T.ve H. Uysal, “In vitro simulation of a cyclic chewing load with its time dependent characteristics:A technical introduction,” Prosthodontic Academy and Gnathology Society 6th Annual Conference in Colloboration with the International College of Prosthodontics, İstanbul, Türkiye, 13-15 Eylül 2002.

B3. Akova, T.ve H. Uysal, “Experimental analysis of stresses on an implant under simulated functional loads part 1: effects of different occlusal materials,” Prosthodontic

Academy and Gnathology Society 6th Annual Conference in Colloboration with the International College of Prosthodontics, İstanbul, Türkiye, 13-15 Eylül 2002.

B4.Uysal, H. veT. Akova,“Experimental analysis of stresses on an implant under simulated functional loads part 2: effects of contact duration,” Prosthodontic Academy and Gnathology Society 6th Annual Conference in Colloboration with the International College of Prosthodontics, İstanbul, Türkiye, 13-15 Eylül 2002.

B5. Akova, T.,Yoldas, O., Toroglu, MS. ve H Uysal, “Porcelain Surface Treatment by Laser For Bracket-Porcelain Bonding,”82. General session and exibition of the IADR/AADR/CADR,Honolulu, USA, March 10-13, 2004.

B6.Yoldaş, O.,Akova, T.ve H. Uysal, “An experimental analysis of stresses in simulate flared root canals subjected to various post and core applications,”Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Bilimsel kongresi,İstanbul, Türkiye,22-24 Nisan, 2004..

B7. Akova, T.,Ozkomur, A. ve H. Uysal, “Degradatory effects od dietary simulants on the microhardness of provisional materials,” 83rd general Session and Ehibition of theIADR/AADR/CADR, Baltimore, USA, 9-12 Mart 2005.

B8. Akova, T.,Ozkomur, A. ve H. Uysal, “Influence of dietary-simulants on the flexural strength of provisional materials,” Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Amsterdam, Hollanda, 14-17 Eylül 2005.

B9. Akova, T.,Ozkomur, A., Dundar, C., Aytutuldu, N. ve G. Seydaoglu, “Intrapulpal heat generation during provisionalization: effect of desensitizer and matrices,” Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Amsterdam, Hollanda, 14-17 Eylül 2005.

B10. Akova, T.,Aytutuldu, N. ve A.Ozkomur, “Effect of different Surface treatment methods on the porcelain surface,” Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Amsterdam, Hollanda, 14-17 Eylül 2005.

B11. Akova , T.ve O. Yoldas, “Aşırı madde kaybı gösteren kök kanallarında prefabrik post sistemlerinin yorulma testi sonrası bağlanma dayanıklılıklarının incelenmesi,” E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül-1Ekim 2005.

B12. Akova, T.ve Y. Üstün, “The evaluation of two different implant crown esthetic indexes,” Mediterranean Dental Implant Congress, Corfu, Yunanistan, 20-24 Haziran 2006.

B13.Üstün, Y., Erdoğan, Ö., Kürkçü, M.,Akova, T.ve İ.Damlar, “Effects of low-intensity pulsed ultrasound on dental implant osseointegration and stability,” Mediterranean Dental Implant Congress, Corfu, Yunanistan, 20-24 Haziran 2006.

B14.Boyraz, T.,Akova, T.,Akyil, M., Balkaya, M. ve A. Tukay, “The influence of surface roughness on strength of feldspathic ceramic,” 10th nternational Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Berlin, Almanya, 17-21 Haziran 2007.

B15.Boyraz, T.,Akova, T.,Akyil, M., Balkaya, M., Oruç, S. ve A. Tukay, “Effect of differentoxidtion tempratures and firing procedures on titanium-ceramic bond strength,” 10th nternational Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Berlin, Almanya, 17-21 Haziran 2007.

B16.Akova T, Uçar Y, Gürbüz GA, and Brantley WA. The bond strength of laser-sintered dental alloy to porcelain. 86th General Session & Exhibition of the IADR, July 3, 2008, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada. (Bildiri)

B17.Uçar Y andAkova T.Internal fit evaluation of laser-sintered co-cr alloy crowns. 86th General Session & Exhibition of the IADR, July 3, 2008, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada. (Bildiri)

B18.Uçar Y,Akova T. Mechanical properties of different denture base materials: polyamide vs. PMMA. 88th General Session & Exhibition of the IADR, July 14-17, 2010, Barcelona, Spain. (Poster)

B19.Açıkalın A, Uçar Y,Akova T, Erbil M, Cavuşoğlu AB, Natali A. Potentiodynamic-polarization and electrochemical-impedance study of cast and laser-sintered alloys. 88th General Session & Exhibition of the IADR, July 14-17, 2010, Barcelona, Spain. (Bildiri)

B20.Gürbüz GA, Uçar Y,Akova T, Bortolini S. Mechanical properties of laser sintered co-cr alloys vs. cast alloys. 88th General Session & Exhibition of the IADR, July 14-17, 2010, Barcelona, Spain. (Bildiri)

B21.Gürbüz GA, Uçar YAkova T,Ekren O. Effect of porcelain firing cycles on fit of laser sintered alloy. 90thGeneral Session & Exhibition of the IADR, June 20-23 2012, Iguaçu Falls, Brezilya. (Bildiri)

B22.Gürbüz GA, Uçar Y, Akova T, Natali A. Microstructure and Elemental Composition Characterization of Laser-Sintered CoCr Dental Alloy. 90th General Session & Exhibition of the IADR, June 20-23 2012, Iguaçu Falls, Brezilya. (Bildiri)

B23.Gurbuz GA, Ucar Y,Akova T, Natali A. Fracture Surface Characteristics of Laser-Sintered Co-Cr Alloys vs. Cast Alloys. 91st General Session & Exhibition of the IADR, March 20-23, 2013, Seattle, USA. (Poster)

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

  2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Uysal,H. veT. Akova,“Çiğneme siklusunda temas sürelerinin implant üzerinde oluşturdukları treslere etkis,i” Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,21,76-80 (1997).

D2. Akova, T.ve O. Yoldaş, “Aşırı madde kaybı gösteren kök kanallarında prefabrik post sistemlerinin yorulma testi sonrası dayanıklılıklarının incelenmesi,” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,7,111-117(2006).

D3. Akova, T.ve H. Uysal, “In vito simulation of axial cyclic chewing loads,” Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,27,55-63 (2006).

D4. Akova, T. ve Y.Üstün, “İmplant tedavisinde bilgisayarlı tomografi destekli cerrahi kılavuzların kullanımı,”Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,16,13-18 (2006).

D5.Akova, T.ve N. Aytutuldu, “Seramik inley ve Onleyler,” Dişhekimi Bilimsel, Nisan, 17-22 (2006).

D6.Üstün, Y. VeT. Akova,“İki farklı implant destekli kron estetik indeksinin karşılaştırılması,”Oral İmplantoloji Dergisi,7,12-18 (2006).

D7.Akova, T.,Benlidayı B.E., Görmez, U. ve M. Kürkçü, “Anterior implant uygulamalarında geçici kronların dişeti estetiği ve implant stabilizasyonuna etkisi,” Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 33, 183-190 (2006).

D8.Özcelik, TB.,Akova, T.ve N. Aytutuldu, “İmplant desteklı kanat uzantılı sabit bölümlü protez tasarımlarında stres analizi,”Oral İmplantoloji Dergisi (Kabul Edildi).

D9.Akyıl, MŞ., Duymuş, Z.,Akova, T.,Kürklü, D. ve E. Karabulutlu, “Aileden Algılanan Sosyal Destek Ve Stresle Başetme Stratejilerinin Protez Memnuniyeti Üzerine Etkisinin Farklı İki Bölgede Yaşayan Tam Protez Hastalarında İncelenmesi”,Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi(Kabul Edildi).

D10.Akyıl, MŞ., Duymuş, Z.,Akova, T.,Güngör, H., ve O.F. Karaalioğlu, “Farklı Bölgelerde Yaşayan İki Hasta Grubunda Rotez Kalitesi, Gıda Seçimi Ve Çiğneme Güçlüğünün Tam Protez Memnuniyetine Etkisinin Değerlendirilmesi”,Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi(Kabul Edildi).

D11.Akyıl, MŞ., Duymuş, Z.,Akova, T.,Uzun, İH. ve A. Okanlı, “Farklı İki Bölgede Yaşayan Hasta Grubunda Dental Ve Durumluk-Sürekli Anksiyete Düzeyinin Tam Protez Memnuniyetine Etkisi”,Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi(Kabul Edildi).

D12.Atay, A., Akyıl, MŞ., Tukay, A.,Akova, T.,Günay, Y. Ve S. Oruç, “Tam Protez Hastalarında Protez Temizlik Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”,Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi(Kabul Edildi).

D13.Akova, T.,Özçelik, TB., Aytutldu, N. ve A.Özkömür, “Farklı Akril Tepim Yöntemlerinin Akrilik Malzemenin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi”,Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi(Kabul Edildi).

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Yoldas, O.,Akova, T.ve C. Haytaç, “Farklı test kuvvetlerinin ve test sürelerinin 3 farklı kompozit rezinin sertlikleri üzerine etkilerinin incelenmesi,” Restoratif Dişhekimliği Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 26-29 Ekim 2001.

E2. Akova, T.ve A. Ozkomur, “İmplant uygulamalarında DLC (Diamond-Like Carbon) kaplama,” 1. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi, Samsun, Türkiye, 30 Eylül-2 Ekim 2005.

E3. Akova, T.,Benlidayı B.E., Görmez, U. ve M. Kürkçü, “Anterior implant uygulamalarında geçici kronların dişeti estetiği ve implant stabilizasyonuna etkisi,” Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 22-23 Ekim 2005.

E4. Akova, T.,Üstün, Y. ve N. Aytutuldu, “İmplant Transmukozal Kısmındaki Elmas Benzeri Karbon Kaplamanın Antimikrobiyal etkisinin incelenmesi,” ITI Türk Kongresi (2009).

F.Diğer Yaynılar

G.Yayınlarına yapılan atıflar

Kurs Ekibi Sayfasına Dön Kurslara Göz Atın
Sanal Doktor Görüşü