Anasayfa Dentrum Akademi Kurs Ekibi Prof Dr Onur Uçak Türer

Prof Dr Onur Uçak Türer

Prof Dr Onur Uçak Türer

1978 Ankara doğumludur.

1999 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş,

2004 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora çalışmasını tamamlamıştır.

2005 Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

2006 Ohio State Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda misafir gözlemci Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.

2009 Doçentlik ünvanı almıştır (Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı).

2014 Profesörlük ünvanı almıştır (Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı).

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2012- )

Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Komisyonu Başkanlığı (2012- )

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı (2018- )

Diş Hekimliği Fakültesi 5. Sınıf Koordinatörlüğü (2018- )

Akademik İlgi Alanları:

Mukogingival Estetik Cerrahi Uygulamalar”

Periodontal Cerrahi Yaklaşımların Hasta Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri”

Mukogingival Cerrahi Alanında Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Araştırmaları:

Haytac, M. C.,Ozcelik, O.

“Evaluation of patient perceptions after frenectomy operations: A comparison of carbon dioxide laser and scalpel technique”

Journal of Periodontology, 77, 1815-1819 (2006).

Ozcelik, O., Haytac, M. C., A. Kunin,

“Improved wound healing by low-level laser irradiation after gingivectomy operations: A controlled clinical pilot study”

Journal of Clinical Periodontology 35, 250-254 (2008).

Ozcelik, O., Haytac, M.C. , Seydaoglu, G,

“Treatment of multiple gingival recessions using a coronally advanced flap procedure combined with button application”

Journal of Clinical Periodontology 38: 572–580 (2011).

Ozturan, S., Durukan, S.A.,Ozcelik, O., Seydaoglu, G. , Haytac, M.C.

“Coronally advanced flap adjunct with low intensity laser therapy: a randomized controlled clinical pilot study”

Journal of Clinical Periodontology 38: 1055–1062 (2011).

Yılmaz, E.,Ozcelik, O.,Comert, M., Ozturan, S., Seydaoglu, G., Teughels, W. ve Haytac, M.C.

“Laser-assisted laterally positioned flap operation: a randomized controlled clinical trial” Photomed Laser Surg. 32:67-74 (2014).

Ucak O.,Ozcan M., Seydaoglu G., Haytac M.C.

“Microsurgical Instruments in Laterally Moved, Coronally Advanced Flap for Miller Class III Isolated Recession Defects: A Randomized Controlled Clinical Trial”

Int J Periodontics Restorative Dent 37(1):109-115, (2017).

Ozcan M.,Ucak O., Alkaya B., Keceli S., Seydaoglu G., Haytac M.C.

“Effects of Platelet-Rich Fibrin on Palatal Wound Healing After Free Gingival Graft Harvesting: A Comparative Randomized Controlled Clinical Trial”

J Periodontics Restorative Dent 37(5): 270-278, (2017).

Ucak Turer O., Ozcan M., Alkaya B., Surmeli S., Seydaoglu G. Ve Haytac M.C.

“Clinical evaluation of injectable platelet rich fibrin with connective tissue graft for the treatment of deep gingival recession defects. A controlled randomized clinical trial”.

Journal of Clinical Periodontology 47(1):72-80, (2020).

Akademik İlgi Alanında Geçekleştirdiği Diğer Faaliyetler:

Otto Zuhr tarafından KU Leuven Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen “Kök Kapatma Cerrahi Yaklaşımları” Konferansına davetli konuk olarak katılım (2014).

Giovanni Zucchelli tarafından Türk Periodontoloji Derneği 44. Kongre kapsamında gerçekleştirilen “Yumuşak Doku Cerrahisi” Kurs katılımı, (2014)

“İzole Diş Eti Çekilmelerinin Tedavisi: En Düşük Morbiditeye Sahip En Etkili Tekniğin Belirlenmesi” Davetli Konuşmacı, 46. Türk Periodontoloji Kongresi (2016)

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel “Periodontal Plastik Cerrahi” sayısı Editörlüğü (2018)

“İzole Diş Eti Çekilmesi ve Tedavisi, Düşük Morbidite ve Etkin Başarı” Davetli Konuşmacı, Gazi Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi “1. Genç Akademisyenler Kongresi” (2020)

Periodontoloji Alanında Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Diğer Araştırmaları:

Ozcelik, O.,Haytac, M. C. ve M. Akkaya,

“Iatrogenic trauma to oral tissues: Case series”

J Periodontol, 76, 1793-1797 (2005).

Ozcelik, T. B. veO. Ozcelik,

“An alternative technique for fabricating single-teeth implant crown”

J Prosthet Dent, 94, 571-572 (2005).

Ozcelik, O. ve M. C. Haytac,

“Oral challenge test for the diagnosis of gingival hypersensitivity to apple: A case report”

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 101, 317-321 (2006).

Ozcelik, O., Haytac, M. C. ve G. Seydaoglu,

“The effects of anabolic androgenic abuse on gingival tissues”

J Periodontol, 77, 1104-1109 (2006).

“American Academy of Periodontology” tarafından basın bildirisi olarak yayımlanmıştır.

Haytac, M. C. veOzcelik O.,

“The phenotypic overlap of syndromes associated with hereditary gingival fibromatosis: Follow-up of a family for five years”

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 103, 521-527 (2007).

Haytac, M. C., Esen, E., Ustun, Y. veOzcelik O.,

“Combined treatment approach of gingivectomy and CO2 laser for cyclosporine-induced gingival overgrowth”

Quintessssence Int , 38, 54-59 (2007).

Ozcelik, O., Haytac, M. C. ve G. Seydaoglu,

“Inter-examiner variances of pocket depth probing between periodontists and referring specialists”

J Perio, 4, 123-127 (2007).

Ozcelik, T. B.,Ozcelik, O.ve Z. O. Pektas,

“Cement-retained bar attachment system for implant-retained mandibular overdentures”

J Prosthet Dent 97, 315-317 (2007).

Ozcelik, O.,Haytac, M. C. ve G. Seydaoglu,

“The immediate post-operative effects of different periodontal treatment modalities on oral health-related quality of life: a randomized clinical trial”

J Clin Periodontol 34, 788-796 (2007).

Ozcelik, O.,Haytac, M. C. ve G. Seydaoglu,

“Enamel matrix derivative and low-level laser therapy in the treatment of intra-bony defects: A randomized placebo-controlled clinical trial”

J Clin Periodontol 35, 147–156 (2008).

Ozcelik, O., Haytac, M. C., Ergin, M., Antmen, B. ve G. Seydaoglu,

“The immunohistochemical analysis of vascular endothelial growth factors A and C and microvessel density in gingival tissues of systemic sclerosis patients: Their possible effects on gingival inflammation”

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 105, 481-485 (2008).

Haytac, M. C., Arslan K.,Ozcelik, O. ve H. Bozdemir,

“Epileptic seizures triggered by the use of a powered toothbrush”

Seizure:

The Journal of The British Epilepsy Association 17, 288-291 (2008).

Güzeldemir, E., Günhan, M.,Ozcelik, O. ve Tastan H,

“Interleukin-1 and tumor necrosis factor-α gene polymorphisms in Turkish patients with localized aggressive periodontitis”

J Oral Sci 50, 151-159 (2008).

Ozcelik, O., Seydaoğlu, G., Cömert, M., Yılmaz, E. ve Haytaç M.C.

“Angiogenic Marker Alterations Following Enamel Matrix Derivative Treatment: A Human Study”

Int Dent Res 2: 8-16 (2012).

Haytac, M.C.,Ozcelik, O. ve Mariotti, A.

“Periodontal disease in men”

Periodontology 2000 61: 252–265 (2013).

Teughels W, Durukan A,Ozcelik O, Pauwels M, Quirynen M ve Haytac M.C.

“Clinical and microbiological effects of Lactobacillus reuteri probiotics in the treatment of chronic periodontitis: a randomized placebo-controlled study”

J Clin Periodontol 40: 1025–1035 (2013).

Loozen G.,Ozcelik O., Boon N., De Mol A., Schoen C., Quirynen M. ve

Teughels W.

“ Inter-bacterial correlations in subgingival biofilms: a large-scale survey”

J Clin Periodontol 41: 1-10 (2014).

Cleeren G.,Quirynen M.,Ozcelik O.ve Teughels W.

“Role of 3D animation in periodontal patient education: A randomized controlled trial”

J Clin Periodontol 41: 38-45 (2014).

Salimov F , Ozcan M , Ucak Turer O, Haytac MC

“The effects of repeated usage of implant drills on cortical bone temperature, primary/secondary stability and bone healing: A preclinical in vivo micro-CT study.” 2020 Oral Implants Res Aug;31(8):687-693 (2020).

Ozcan M, Salimov F, Temmerman A ,Ucak Turer O, Alkaya B , Haytac MC

“Evaluation of Different Osteotomy Drilling Speed Protocols on Cortical Bone Temperature, Implant Stability and Bone Healing: An Experimental Animal Study”.

J Oral Implantol 3, 2020.

Baran SS , Temmerman A , Salimov F ,Ucak TurerO, Sapmaz T , Haytac MC , Ozcan M.

“The Effects of Photobiomodulation on Leukocyte and Platelet-Rich Fibrin as Barrier Membrane on Bone Regeneration: An Experimental Animal Study.”

Photobiomodul Photomed Laser Surg Apr;39(4):245-253, (2021).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Özçelik, O., Arpak, N. ve Ö. Günhan,

“Agresif periodontitis ile birlikte görülen periferik dev hücreli granuloma: 3 yıllık takip”

Türkiye Klinikleri J Dental Sci, 11, 29-32 (2005).

Özçelik, T. B.,Özçelik, O. ve E. Ersoy,

“İmplant-doğal diş destekli sabit protezlerde intrüzyon olgusu”

Türk Diş Hek. Birl. Derg., 87, 46-48 (2005).

Özçelik, T. B., Pektaş, Z. Ö., Kırcelli, C. veO. Özçelik,

“Doğal diş-implant destekli sabit bölümlü protezde non-rijit ataçman uygulaması: Bir vaka raporu”

Türkiye Klinikleri J Dental Sci, 11, 77-82 (2005).

O. Özçelik,

“Agresif periodontitis (early onset periodontitis) genetik yatkınlık ilişkisi”

Gazi Ünv. Diş Hek. Fak. Derg, 23, 61-67 (2006).

Özçelik, T. B., Özel, B.,Özçelik, O. ve R. Durukan,

“İki anterior diastema vakasının fiberle güçlendirilmiş kompozit materyali kullanılarak ortodontik pekiştirme tedavilerinin yapılması”

On Dokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg, 7, 199-204 (2006).

Çam, B. veO. Özçelik,

“Lokalize agresif periodontitis ile izlenen pyojenik granüloma: Bir olgu sunumu”

Dişhek Bil, Kasım-Aralık, 12-14 (2006).

Özçelik, O.ve M. C. Haytaç,

“Papillon Le-Fevre Sendromu ile ilişkili periodontitis olgusu: 1 yıllık takip”

Ankara Univ Dis Hekim Fak Derg, 33, 127-133 (2006).

Özçelik, O., Özçelik, T. B. ve S. Erkut,

“Splint uygulamalarına genel bakış” (derleme)

On Dokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg, 8, 59-64 (2007).

Özçelik, O.ve M. C. Haytaç,

“Plak kontrolü ve ağız bakım ürünleri”

Dişhek Derg, 73, 24-29 (2007).

Üstün, Y. veÖzçelik O.,

“Karbon Dioksit lazerin ağız dokularında kullanımı”

ADO Klinik Bil Derg, 4, 55-62 (2007).

Özçelik, O. ve M. C. Haytaç,

“Agresif periodontitis hastalarında konjenital diş eksikliği sıklığı”

On Dokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg, 8, 109-112 (2007).

Üstün, Y. veÖzçelik O.,

“Endodontik cerrahide iki farklı insizyonla hazırlanan dört köşeli fleplerin karşılaştırılması”

İstanbul Üniv Diş Hekim Fak Derg, 41, 25-30 (2007).

Aytutuldu, N.,Özçelik, O. ve Ş. İşçi,

“Ektodermal displazili bir olguda multidisipliner tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu”

On Dokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg, 9, 38-41 (2008).

Özçelik, O.,Haytaç, M. C. ve G. Seydaoglu,

“Periodontal cerrahi tedavi sonrası yaşam kalitesini etkileyen faktörler”

E Ü Dişhek Fak Derg, 28, 67-73 (2007).

Özçelik, O. ve M. C. Haytaç,

“Lokalize agresif periodontitisli bir hastada rastlanan kombine periodontal endodontik lezyonun emdogain ile tedavisi: Olgu sunumu”

Dişhek Bil, Mart, 4-6 (2009).

Haytaç, M.C. veÖzçelik O.,

“Tükürük, Kan ve Ürünleri, Dişeti Oluğu Sıvısı ve Peri-İmplant Oluğu Sıvısı- Teşhis ve Tedavideki Önemi: Derleme”

Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics, 5, 9-12 (2014).

Danışmanlığını Yürüttüğü Doktora Tezleri

CÖMERT MURAT, (2014). Kronik periodontitisin tedavisinde tüm ağız dezenfeksiyonu ile birlikte oral antiseptiklerin kullanımı: Mikrobiyolojik ve klinik analiz, Çukurova Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Periodontoloji Ana Bilim Dalı

YILMAZ EFTAL, (2014). Tüm ağız dezenfeksiyonu uygulamasına takiben probiyotik tablet kullanımının cep rekolonizasyonuna etkisi: Mikrobiyolojik ve klinik değerlendirme, Çukurova Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Periodontoloji Ana Bilim Dalı

Danışmanlığını Yürüttüğü Uzmanlık Tezleri

KEÇELİ SERAY, (2016). İnterdental pembe estetiğin yapılandırılmasında hyaluronik asit kullanımının etkisi, Çukurova Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Periodontoloji Ana Bilim Dalı

ÇEKİN YÜCEL SERPİL, (2018). Diode ve er:Yag lazerleri ile depigmentasyon uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi 6 aylık takip, Çukurova Üniversitesi->Diş Hekimliği Fakültesi->Periodontoloji Ana Bilim Dalı

LATİFE BİŞKİN, (devam ediyor) Serbest Dişeti Greft İşlemlerinden Sonra Probiyotik Kullanımının Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi Randomize çift kör plasebo kontrollü klinik araştırma, Çukurova Üniversitesi->Diş Hekimliği Fakültesi->Periodontoloji Ana Bilim Dalı

ALİ YÜKSEK, (devam ediyor) Palatal Bölgeden Alınan Yumuşak Doku Grefti Sonrası Probiyotik Kullamınının Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi->Diş Hekimliği Fakültesi->Periodontoloji Ana Bilim Dalı

Projelerde Yaptığı Görevler

Farklı Gülme Hattına Sahip Hastalarda Depigmenttasyon Uygulamasının Estetik Algıya Etkisi 6 Aylık Takip Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: UÇAK TÜRER ONUR,Araştırmacı:Çekin Yücel Serpil, , 14/06/2017 – 15/09/2018

Kronik Periodontitisin Tedavisinde Tüm Ağız Dezenfensiyonu ile Birlikte Oral Antiseptiklerin Kullanımı Mikrobiyolojik ve Klinik Analiz, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 16/04/2012 – 05/10/2015

Tüm Ağız Dezenfeksiyonu Uygulamasını Takiben Probiotik Tablet Kullanımının Cep Rekolonizasyonuna Etkisi Mikrobiyolojik ve Klinik Değerlendirme, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 16/04/2012 – 14/10/2015

İnterdental pembe estetiğin yapılandırılmasında hyaluronik asit kullanımın etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 11/05/2016 – 30/12/2016

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Assess the Effect of Choline-Stabilized Orthosilicic Acid (ch-OSA) on periodontitis, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Yürütücü:HAYTAÇ MEHMET CENK,Araştırmacı:UÇAK TÜRER ONUR,Araştırmacı:ÖZCAN MUSTAFA,Araştırmacı:teughels wim, , 06/02/2017 – 02/07/2019

Multiple Skleroz ve Periodontal Hastalıklar Arasındakiİlişkinin Değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı:BALAL MEHMET,Araştırmacı:HAYTAÇ MEHMET CENK,Yürütücü:ALKAYA BAHAR,Araştırmacı:ÖZCAN MUSTAFA,Araştırmacı:DEMİRKIRAN DURUHAN MELTEM,Araştırmacı:UÇAK TÜRER ONUR, , 22/03/2019 (Devam Ediyor)

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Assess the Effect of Choline-Stabilized Orthosilicic Acid (ch-OSA) on peri-implantitis, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Yürütücü:HAYTAÇ MEHMET CENK,Araştırmacı:UÇAK TÜRER ONUR,Araştırmacı:ÖZCAN MUSTAFA,Araştırmacı:teughels wim, , 12/09/2017 – 02/07/2019

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Assess the Effect of Choline-StabilizedOrthosilicic Acid (ch-OSA) on peri-implantitis, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Araştırmacı:Teughels Wim,Yürütücü:HAYTAÇ MEHMET CENK,Araştırmacı:UÇAK TÜRER ONUR,Araştırmacı:ÖZCAN MUSTAFA, , 12/09/2017 – 02/07/2019

Kök kapatılmasında i-prf ile kombine bağ doku grefti kullanımı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı:ÖZCAN MUSTAFA,Araştırmacı:HAYTAÇ MEHMET CENK,Yürütücü:UÇAK TÜRER ONUR, , 28/06/2018 – 25/02/2021

Kitap Bölüm Yazarlıkları

Haytac M.CandUcak Turer O. “ATLAS OF PERIODONTAL DISEASES”Newman M.G., Takei H.H., Klokkevold P.R., Carranza F.A.“NEWMAN and CARRANZA’s CLINICAL PERIODONTOLOGY “ Elsevier Pub. 2019.

Prof. Dr. Onur Uçak Türer,Prof Dr M. Cenk Haytaç“Periodontal Hastalıkların Sınıflaması”.Editör Prof. Dr. Gürhan Çağlayan“PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ” Quintessence Pub. 2018.

Prof Dr M. Cenk Haytaç, Prof. Dr. Onur Uçak Türer “Sistemik Hastalık ve Durumların Periodontal Dokulara Etkileri”.EditörProf. Dr.Gürhan Çağlayan“PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ” Quintessence Pub. 2018.

Prof. Dr. Onur Uçak Türer,Prof Dr M. Cenk Haytaç“Sistemik Hastalık Varlığında Periodontal Tedavi”.EditörProf. Dr. Gürhan Çağlayan“PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ” Quintessence Pub. 2018.

Prof. Dr. Onur Uçak Türer,Prof Dr M. Cenk Haytaç“Kadınlarda Rastlanan Hormonal Değişikliklere Bağlı Periodontal Durumlar”.Editör Prof. Dr.Gürhan Çağlayan“PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ” Quintessence Pub. 2018.

Prof. Dr. Onur Uçak Türer,Prof Dr M. Cenk Haytaç“Perı̇odontolojı̇de Lazer Uygulamaları”.EditörProf. Dr. Gürhan Çağlayan“PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ” Quintessence Pub. 2018.

Prof. Dr. Onur Uçak Türer “Radyografide Kemik Kaybının Yorumlanması Ve Kemik Sondalaması”Lisa A. Harpenau, Richard T. Kao, William P. Lundergan , Mariano Sanz, Çeviri Editörü:Prof. Dr. Deniz Özbay Çetiner “HALLPERİODONTOLOJİ VE DENTAL İMPLANTOLOJİ “ Atlas Kitap, 2015.

Kurs Ekibi Sayfasına Dön Kurslara Göz Atın
Sanal Doktor Görüşü